03324d0b

Zdění se systémem SOLBET je tradiční s nejvyšší jakostí

SOLBET se používá jak na vnější nosné, tak i na vnitřní nosné i nenosné zdi a příčky. Tvárnice SOLBET jsou profilované s drážkou a s montážním úchytem. Při zdění z profilovaných tvárnic se nevyplňují vertikálně dotykové plochy. Menší je také použití lepidla ve srovnání s hladkými tvárnicemi. Nejčastěji se zdí na tenkou vrstvu, nakolik jsou vyrobeny s milimetrovou tolerancí rozměrů.

Díky tomu se zkracuje čas zdění

a

Špičková kvalita a cena od 1590 Kč/m³ bez DPH

VÝSLEDNÁ CENA MATERIÁLU ZÁVISÍ NA MÍSTĚ DODÁNÍ!

Možnost přiobjednání lepidla na pórobeton za zvýhodněnou cenu!

Stavební systém z pískového pórobetonu

Tepelně – izolační vlastnosti

Pórobetonové tvárnice mají vynikající tepelně – izolační vlastnosti. Například při tloušťce tvárnice 360 mm dosahuje minimální hodnota tepelného odporu ve vysušeném stavu 3,0 m2.K/W. Součinitel tepelné vodivosti je λD23/W.m-1.K-1/=prům. 0,12. Tímto vyhovují naše pórobetonové normě, a proto nepotřebují dodatečnou izolaci.

Zvukově – izolační vlastnosti

Dostatečně silné zdi z pórobetonových tvárnic účinně zajišťují normou povolené hodnoty průniku hluku zvenčí do objektu, jakož i v opačném směru. Například 0,36 m silná pórobetonová zeď má hodnotu zvukové neprůzvučnosti (Rw) vynikajících 48 dB.

Mikroklimatické vlastnosti

Pórobeton chrání před zimou, stejně i před horkem. Pohlcuje a uvolňuje vlhkost vzduchu, vyrovnává tím provozní vlhkostní změny v místnosti a taktéž umožňuje vodním parám postupný přestup obvodovou zdí. Zamezuje vzniku plísní. Pórobeton patří mezi tzv. „teplé“ materiály. Při přímém dotyku má velmi malou odnímatelnost tepla, proto je příjemný jako dřevo.

Ekologické vlastnosti zdiva a zdravotní nezávadnost

Pórobeton je ekologicky čistý materiál, vyrobený z přírodních surovin (písek, vápno, cement a voda). Je na celém světě uznávaný jako stavební materiál, šetřící životní prostředí. Zdravotní nezávadnost pravidelně kontrolována.

Kompletace konstrukcí

Přednosti pórobetonu samy o sobě nedokážou zajistit požadované vlastnosti konstrukce. Proto jsou velmi důležité použité malty a povrchové úpravy. Pro přesné tvárnice a příčkovky SOLBETdoporučujeme použít tenkovrstvé speciální lepidlo (např. RENOP, BAUMIT, PorobetonKleber) s použitím lžíce s ozubením.

Jednoduchá opracovatelnost

Pórobenovou tvárnici lehce opracujeme běžným řemeslnickým nářadím, jednoduše a rychle vytvoříme drážku pro elektroinstalaci. Bez problémů můžeme dělat otvory a osazovat hmoždinky, zatloukat hřebíky a skoby. Naše tvárnice lze řezat, brousit a frézovat.

Objemová hmotnost

Nízká hmotnost tvárnice a porovnatelná vysoká pevnost umožňuje budování všech druhů běžných objektů, zajišťuje nízké náklady na 1 m2 vybudované stavby, také výrazně snižuje namáhavost práce a zvyšuje její produktivitu. Objemová hmotnost ve vysušeném stavu je 550 kg/m3.

Pevnost v tlaku

Výborné pevnostní vlastnosti pórobetonu umožňují zhotovovat z něj nosné i nenosné zdi, příčky, překlady, stropní vložky jakož i používat jej jako výplňové zdivo. Zaručená pevnost v tlaku je 3 MPa a průměrná pevnost v tlaku je 3,5 MPa.

Odolnost vůči ohni

Podle mezinárodních technických norem je pórobeton nehořlavým materiálem. Pórobeton má požární odolnost stupně A, proto se používá při stavbě protipožárních stěn.