03324d0b

Nic není jednodušší než zdění ze SOLBETU!

Tvárnice a příčkovky SOLBET se používají na zdění nosných a nenosných stěn domů, bytů, hal a jiných objektů. Tvárnice SOLBET se vyrábějí jako hladké, nebo  s perem, drážkou a montážním úchytem (PD). Při zdění z tvárnic PD se nevyplňují vertikální dotykové plochy tvárnic lepidlem. Z toho důvodu je jeho menší spotřeba. Stavební systém je vyroben s milimetrovou přesností.
a

Zaručujeme špičkovou kvalitu stavebního systému SOLBET a nejlepší cenu.

  

VÝSLEDNÁ CENA MATERIÁLU VŽDY ZÁVISÍ NA MÍSTĚ DODÁNÍ!

Se stavebním systémem SOLBET dodáváme certifikované lepidlo bílé barvy SOLBET Speciál za zvýhodněnou cenu!

Stavební systém z pískového pórobetonu

Tepelně – izolační vlastnosti

Pórobetonové tvárnice mají vynikající tepelně – izolační vlastnosti. Například při tloušťce tvárnice 360 mm dosahuje minimální hodnota tepelného odporu ve vysušeném stavu 3,0 m2.K/W. Součinitel tepelné vodivosti je λD23/W.m-1.K-1/=prům. 0,12. Tímto vyhovují naše pórobetonové normě, a proto nepotřebují dodatečnou izolaci.

Zvukově – izolační vlastnosti

Dostatečně silné stěny z pórobetonových tvárnic účinně zajišťují normou povolené hodnoty průniku hluku zvenčí do objektu, jakož i v opačném směru. Například 0,36 m silná pórobetonová stěna má hodnotu zvukové neprůzvučnosti (Rw) vynikajících 48 dB.

Mikroklimatické vlastnosti

Pórobeton chrání před zimou, stejně tak i před horkem. Nejprve pohlcuje a posléze uvolňuje vlhkost vzduchu, vyrovnává tím vlhkostní změny v místnosti. Zamezuje vzniku plísní. Pórobeton patří mezi tzv. „teplé“ materiály. Při dotyku má velmi malou odnímatelnost tepla, chová se jako dřevo.

Ekologické vlastnosti zdiva a zdravotní nezávadnost

Pórobeton je ekologicky čistý materiál, vyrobený z přírodních surovin (písek, vápno, cement a voda). Je na celém světě uznávaný jako stavební materiál, šetřící životní prostředí. Zdravotní nezávadnost pravidelně kontrolována.

Kompletace konstrukcí

Špičkové vlastnosti pórobetonu, kvalitní malty a povrchové úpravy stěn zajistí požadované vlastnosti stavební konstrukce.

Jednoduchá opracovatelnost

Pórobenovou tvárnici lehce opracujeme běžným řemeslnickým nářadím, jednoduše a rychle vytvoříme drážky pro elektroinstalaci. Bez problémů můžeme dělat otvory a osazovat hmoždinky, zatloukat hřebíky a skoby. Naše tvárnice lze řezat, brousit a frézovat.

Objemová hmotnost

Nízká hmotnost tvárnice a vysoká pevnost umožňuje výstavbu všech druhů běžných objektů. Nízká hmotnost výrazně snižuje namáhavost práce a zvyšuje její produktivitu. Objemová hmotnost ve vysušeném stavu je 400 – 600 kg/m3.

Pevnost v tlaku

Výborné pevnostní vlastnosti pórobetonu umožňují zhotovovat z něj nosné i nenosné zdi, příčky, překlady, stropní vložky jakož i používat jej jako výplňové zdivo. Pevnost v tlaku je 2 – 4 MPa.

Odolnost vůči ohni

Podle mezinárodních technických norem je pórobeton nehořlavým materiálem. Pórobeton má požární odolnost stupně A, proto se používá při stavbě protipožárních stěn.